Uhh this was a strange hentai comic - Jujutsu Kaisen Hentai